Pakiety hostingowe dla stron www i sklepów internetowych

Tworząc systemy i aplikacje webowe nie należy zapominać o hostingu. Hosting to udostępnianie przez dostawcę takiego jak my zasobów serwerowni. W swojej ofercie posiadamy zarówno serwery dedykowane jak i serwery wirtualne. Dobieramy rodzaj serwera, jego specyfikację i wyposażenie do bierzących potrzeb klienta optymalizując tym samym wydatki na ten cel. W przypadku szybkiego rozwoju oferujemy możliwość rozbudowy istniejących rozwiązań które zwięszkają szybkość działania sprzętu i oprogramowania.

Poniżej prezentujemy najczęscie wybierane pakiety hostingowe.

Porównanie pakietów hostingowych

web starter web standard web premium web enterprise
Pojemność serwera poczty 0 2 GB 5 GB 10 GB
Pojemność serwera ftp / www 300 MB 2 GB 5 GB 10 GB
Obsługa samodzielnych stron WWW 1 1 5 b/o
Konto pocztowe (e-mail) 0 5 b/o b/o
Pojemność serwera na Bazy MySQL / ilość baz opcja 10MB / 1 50MB / 5 200MB / b/o
Pojemność serwera na Bazy PostgreSQL / ilość baz opcja opcja opcja 500 MB / 5
Limit transferu danych (roczny) 240 GB 500 GB 2 000 GB 10 000 GB

Obsługa www

web starter web standard web premium web enterprise
Obsługa samodzielnych stron WWW 1 1 2 10
Obsługa baz danych MySQL 5 nie nie tak tak
Obsługa baz danych Bazy PostgreSQL nie nie nie tak
Własne strony błędów nie tak tak tak
Statystyki odwiedzin stron WWW nie tak tak tak
Liczniki odwiedzin stron WWW tak tak tak tak

Obsługa poczty

web starter web standard web premium web enterprise
Konta pocztowe (e-mail) 0 5 b/o b/o
Aliasy (e-mail) 0 5 b/o b/o
Zabezpieczenia Antyspam, Antywirus nie tak tak tak
Funkcja catch-all nie tak tak tak
Funkcja fetchmail nie nie tak tak
Forwardowanie poczty nie nie tak tak
Statystyki odwiedzin stron WWW nie tak tak tak
Biała, Czarna Lista adresatów nie nie tak tak

Narzędzia dodatkowe

web starter web standard web premium web enterprise
Samodzielne zarządzanie kontem hostingowym tak tak tak tak
Poczta WebMail nie tak tak tak
Interfejs WWW phpMyAdmin nie tak tak tak
Interfejs WWW phpPgAdmin nie nie nie tak

Bezpieczeństwo

web starter web standard web premium web enterprise
Zabezpieczenia SSL nie nie tak tak
Tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa (back’up) nie tak tak tak
Pomoc techniczna nie tak tak tak
Chrotowane środowisko FTP tak tak tak tak

Ceny pakietów hostingowych

web starter web standard web premium web enterprise
Abonament 12 misięcy 59zł 199 zł 399 zł 799 zł
Abonament 6 miesięcy 39zł 109 zł 219 zł 439 zł

wszystkie podane ceny są kwotami netto

Ważne dokumenty:

Warunki ogólne dzierżawy serwerów.