Polityka prywatności

Firma ITM-SYSTEM przywiązuje bardzo dużą wagę do szanowania Internautów i respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci. Dlatego też gromadzimy minimum niezbędnych informacji potrzebnych do właściwego działania serwisu www.itm-system.pl pozostałych serwisów będących własnościa ITM-SYSTEM. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych stworzyliśmy Politykę Prywatności.
Podstawowe jej założenia to:

* zbieranie tylko tych danych osobowych, które nam dostarczyliście;
* nie wykorzystywanie Waszych danych w celach innych niż te, na które wyraziliście zgodę;
* nie przekazywanie Waszych danych osobowych podmiotom trzecim;
* brak dostępu osób trzecich, nie będących pracownikami ITM-SYSTEM do posiadanych przez nas danych osobowych;
* możliwość wglądu i edycji gromadzonych przez nas Waszych danych osobowych;
* natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Waszych danych osobowych w przypadku, gdy wyrazicie takie życzenie;
* ścisłe przestrzeganie Ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.;
* szybka reakcja na wszelkie Wasze zapytania i uwagi dotyczące naszej polityki prywatności.

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich przedsięwzięć pozostających pod pełną kontrolą ITM-SYSTEM, a w szczególności serwisu www.itm-system.pl. ITM-SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za dane gromadzone przez inne serwisy internetowe, nie będące własnością firmy ITM-SYSTEM, na których jest zainstalowana oprogramowanie stworzone przez ITM-SYSTEM oraz strony, do których linki znajdują się w domenie www.itm-system.pl. Korzystając ze strony www.itm-system.pl akceptujesz zapisy niniejszej Polityki Prywatności.
Cele, dla których ITM-SYSTEM gromadzi dane osobowe:

* poprawa jakości usług przez nas świadczonych i dostosowywania ich do potrzeb U żytkowników;
* przeprowadzanie konkursów organizowanych przez ITM-SYSTEM;
* informowanie o nowych usługach i proguktach ITM-SYSTEM;
* przeprowadzanie badań marketingowych;
* bieżące kontakty z Użytkownikami, partnerami biznesowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi związanymi z ITM-SYSTEM.

Zakres udostępniania informacji o użytkownikach

ITM-SYSTEM nie udostępnia żadnych informacji osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (policja, prokuratura, sądy, itp.) w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa przez Użytkownika. Jednocześnie ITM-SYSTEM zastrzega sobie możliwość przekazywania zbiorczych opracowań statystycznych oraz wszelkich informacji nie pozwalających na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników.
Gromadzenie informacj o użytkownikach

ITM-SYSTEM zbiera informacje o Użytkownikach z następujących źródeł:
a) Formularze rejestracyjne

W momencie wyrażenia przez Ciebie chęci skorzystania z wybranych usług ITM-SYSTEM możesz zostać poproszony o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego, pozwalającego nam na lepsze poznanie Twoich preferencji. Masz prawo odmówić zgody na wykorzystywanie przez ITM-SYSTEM swoich danych osobowych dla celów marketingowych bez żadnych konsekwencji. Przysługuje Ci również prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych. W każdym momencie możesz wystąpić o wykreślenie jego danych z bazy ITM-SYSTEM i zaprzestanie ich dalszego gromadzenia przez ITM-SYSTEM.
b) Cookies

ITM-SYSTEM wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na Twoim dysku twardym. Dzięki temu możemy uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis, jakie jego elementy najbardziej Cię interesują, itp. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzalności serwisów będących własnością ITM-SYSTEM oraz dostosowywania go do Waszych potrzeb. Dzięki „cookies” masz wpływ na rozwój systemów ITM-SYSTEM.

Oczywiście masz pełne prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na Twoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies. Dla przykładu: w najpopularniejszej przeglądarce, Internet Explorerze, należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Możesz również skasować „cookies” znajdujące się na Twoim komputerze poprzez opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki cookie”

ITM-SYSTEM nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach www.itm-system.pl lub innych serwisach których właścicielem jest firma ITM-SYSTEM.
c) Numery IP

Podobnie jak większość serwisów internetowych, ITM-SYSTEM analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracyjnych serwisem i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników
d) Adresy mailowe pochodzące z korespondencji z ITM-SYSTEM

Wszyscy Użytkownicy ITM-SYSTEM mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami ITM-SYSTEM poprzez dostępne na stronach ITM-SYSTEM adresy korespondencyjne. ITM-SYSTEM przechowuje korespondencję ze swoimi użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie ITM-SYSTEM gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.
e) podmioty zewnętrzne

ITM-SYSTEM nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów z tymi podmiotami i są nam przekazywane za zgodą zainteresowanych. ITM-SYSTEM nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, a w szczególności treści o charakterze reklamowym. ITM-SYSTEM popiera wszelkie działania prowadzące do ograniczenia zjawiska spamu w Internecie.
f) ITM-SYSTEM newsletter

Dane e-mailowe uzyskane podczas subskrypcji newslettera używane będą wyłącznie do wysyłania Ci informacji o nowych usługach, promocjach, nowych partnerach i zmianach zachodzących w naszej firmie oraz serwisie ITM-SYSTEM.pl. Subskrybenci list mailingowych mają w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych dystrybuowanych przez ITM-SYSTEM.
Ewentualne zmiany w Polityce Prywatności

Oferta ITM-SYSTEM będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości ITM-SYSTEM może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Korzystając z serwisu ITM-SYSTEM po tej dacie akceptujesz zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
Pytania i sugestie

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczny za kontakt pod adresem kontakt@itm-system.pl